A Studium Generale célja, anyaszervezete, a Felvételeket Előkészítő Bizottság – Tehetségért Mozgalom elveivel összhangban a középiskolások, különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetűekre, felsőoktatásba kerülésének segítése. Ezt garantálandó, az SG szolgáltatásai teljesen ingyenesek és mindenki számára igénybe vehetőek.

A szervezet alaptevékenysége három pilléren nyugszik, melyek: hagyományos oktatás, távoktatás (e-learning) formájában történő felkészítés és 7 napos intenzív tábori felkészítés.

A hagyományos oktatás színteréül a Corvinus Egyetem közraktár utcai épületének termei szolgálnak. Formáját tekintve kiscsoportos (20-30 fő) szemináriumi oktatásról van szó, ahol a középiskolás diákok három oktatott tárgyunkból (matematika, történelem és közgazdaságtan) választva, hetente egy alkalommal, szombaton, diáktanáraink által vezetett 4 órás szemináriumon vehetnek részt.

A hétvégenkénti felutazás a Budapesttől távolabb élő diákoknak gondot okozhat, számukra nyújt alternatívát a távoktatás (e-learning) formájában történő felkészítés, mely a tanév során folyamatosan közzétett online tananyagokat és feladatsorokat jelent. A diákokat itt ugyanúgy tanárok segítik (mentorálják) a sikeres felkészülésben, ezzel is személyesebbé téve az oktatást.

Harmadik alaptevékenységünk a diákjaink évközben legjobban teljesítő 10%-a (140-160 fő) számára szervezett évi két intenzív felkészítő tábor rendezése, a tavaszi illetve nyári szünet időtartama alatt. A felkészítés napi kétszer 4 óra tanítás, mely a tábor végén próbaérettségivel egészül ki. A táborok célja az intenzív felkészítés által elért szakmai fejlődésen túl a diákok motiválása (esti programok, egyetemi élet bemutatása), mely sok esetben kulcsfontosságú a jó eredményhez, valamint ezen felül olyan háttér és környezet nyújtása, amely megkönnyíti az egyetemi integrációt az előzetesen kiépített kapcsolatok által, s fórumot teremt a kapcsolatok további fenntartásához és elmélyítéséhez.

Fenti három alaptevékenysége nyomán az SG évente mintegy 110 település 1400-1600 középiskolásával áll folyamatos kapcsolatban, ezzel az érettségi-felvételi előkészítők piacának meghatározó szereplője.