Törevent – Mi is történt a héten?

 

 

313. február 3. A milánói ediktum kiadása

Milánói ediktumA milánói ediktumot I.Constantinus és Licinius római császárok adták ki, melynek értelmében az egész birodalomban szabaddá tették a keresztény vallás gyakorlását, és szabadon engedték a hitük miatt börtönre ítélt alattvalókat. A Római Birodalom császárai ellenzői voltak a kereszténységnek, mivel az megvetett mindenféle vagyonfelhalmozást. Néró császár óta már szervezetten is folytak keresztényüldözések, mely Diocletianus uralkodása alatt tetőzött. Az utóbb említett császár 303-ban rendeletet adott ki a keresztény papok elfogatásáról és szent könyveik elégetéséről, bár a teljes végrehajtásra már nem került sor. A 4. századra a kereszténység birodalom szerte népszerűségnek örvendett, mely már politikai és társadalmi erőt is jelentett. Ezekkel a tényekkel szembesült Galerius, aki 311-ben türelmi rendeletett adott ki a keresztények számára. 313-ban Constantinus milánói ediktuma ezt bővítette ki a keresztény rabok felmentésével, akik elkobzott vagyonukat is visszakaphatták. A milánói ediktummal lezárultak a keresztényüldözések, hiszen a megkeresztelkedett Constantinus példát mutatott népének. Felismerte a kereszténységben rejlő szellemi, politikai és társadalmi erőt, mely segített megerősíteni hatalmas birodalmát.

 

Géza997. február 1. Géza nagyfejedelem halála

Géza fejedelem 972-ben került a törzsszövetség élére, ő volt az utolsó fejedelem, aki pogány hitben birtokolta ezt a címet. Ennek ellenére felismerte, hogy a magyaroknak közeledniük kell a kereszténységhez, hiszen a szomszédos Német-Római Birodalom rendkívül nagy fenyegetést jelenthet. Géza hittérítőket kért I.Ottótól, valamint bencés szerzeteseket hívott az országba. István fiát keresztény hitben neveltette, ám ő maga sosem vette fel a vallást. Géza fejedelem irányt mutatott fiának, mellyel megkezdődött a Magyarország Nyugat-Európához való csatlakozása.

 

1943. február 2. A német erők kapitulálnak Sztálingrádnál

SztálingrádA Szovjetuniót Hitler 1941 június 22-én támadta meg, a megnemtámadási szerződés ellenére. A támadás jóval több időt vett igénybe, mint ahogyan azt a Führer elképzelte, így a tél beköszöntével megrekedt a német előretörés. A Barbarossa-terv értelmében a német hadsereg eleve el volt osztva, ráadásul Sztálingárdnál nem várt ellenállással kerültek szembe. Sztálingrád ostroma több hónapon keresztül tartott, míg végül Paulus tábornok nyomására, Hitler engedélyezte, hogy kapitulálhasson a hadsereg 1943 február 2-án, mely rettentő nagy veszteségeket szenvedett a szovjet hadjárat során.

 

1945. február 4. Megkezdődik a jaltai konferenciaJaltai konferencia

1945 február 4-én vette kezdetét a jaltai konferencia, melyen a szövetségesek három legnagyobb vezetője, Churchill, Roosevelt és Sztálin vett részt. Az előző nagyhatalmi konferenciára Teheránban került sor, melyen döntöttek a normandiai partraszállásról. A jaltai találkozón már a háború utáni rendezésről tárgyaltak, melyen Sztálin elképzelései domináltak. Churchill már ekkor valószínűnek tartotta, hogy kommunista térnyerésre kerül majd sor Kelet-Európában, mely meg fogja határozni Európa fejlődését.

 

1971. február 5. Rákosi Mátyás halála

RákosiRákosi Mátyás a 20.századi Magyarország egyik legmeghatározóbb kommunista politikusa volt, nevéhez köthető az ország teljes szovjetizálása a II.világháború után. A Magyar Dolgozók Pártja 1947-ben jutott hatalomra, mellyel megkezdődött a kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon. Rákosi a sztálini elveket vallotta, politikájában ugyanúgy megjelent az erőszak és a félelemkeltés. Sztálin 1953-as halálával Hruscsov menesztette Rákosit, így Nagy Imre miniszterelnöksége alatt kisebb enyhülés következett be. Rákosi sikeresen kiszorította Nagyot a pártból 1955-re, így utána a Rákosi-Gerő-Farkas hármas hatalomra segíthette Hegedűs Andrást, akit kedvük szerint irányíthattak. Az 56-os forradalom után próbált visszatérni Rákosi a politikába, ám Kádár megfosztotta párttagságától, és 1962-ben internálták. Rákosi ,,Sztálin legnagyobb tanítványa” 1971-ben halt meg, hamvait a Farkasréti temetőben helyezték el.

 Források:
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/313_februar_3_a_milanoi_ediktum_kiadasa

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/997_februar_1_geza_nagyfejedelem_halala

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1943_februar_2_a_nemet_erok_kapitulalnak_sztalingradnal

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1945_februar_4_megkezdodik_a_jaltai_konferencia

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1971_februar_5_rakosi_matyas_halala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 2018
Ke Sze Cs Szo Va
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2