Törevent – Mi is történt a héten?

 

 

1867. február 17. Ferenc József Andrássy Gyula grófot nevezi ki miniszterelnöknek

AndrássyGróf Andrássy Gyula volt az dualizmus első miniszterelnöke, ám kinevezéséhez hosszú utat kellett bejárnia a magyar és osztrák politikának. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követően Ferenc József abszolutizmus vezetett be, kiváltva ezzel a magyarság egyre növekvő ellenszenvét. A szabadságharcot megtorló Haynau 1851-ben halálra ítélte a honvéd Andrássy grófot, amíg ő Magyarországon kívül tartózkodott, így csak a viszonylagos enyhülés után, 1857-ben tért haza a gróf. Andrássy Deák Ferenc támogatója lett, és élénk szerepet töltött be a bécsi udvarral folyó tárgyalásokban, hogy a magyarok kapják vissza elvesztett jogaikat. Miután az 1861-es felirati javaslatot visszautasította az uralkodó, a magyar politikusok belátták, hogy engedményeket kell tenniük követeléseikből, magát a tervezetet Deák a Húsvéti Cikkjében fogalmazta meg 1865-ben. Ferenc József a belpolitikai és külpolitikai nyomásnak engedve elindította a tárgyalásokat a magyarokkal, melynek egyik vezéralakja Andrássy Gyula volt. A kiegyezési törvényt 1867-ben fogadták el, mellyel egy dualista állam jött létre, azaz Magyarország újra alkotmányos állam lett felelős kormánnyal, ám élére nem Deák került, hiszen önmagát, már túl idősnek tartotta a feladatra. Ferenc József Andrássy miniszterelnöki kinevezését támogatta, mivel a gróf teljes mértékben elfogadta a kiegyezési törvényt és az uralkodó személyét. 1867. február 17-én Andrássy Gyula miniszterelnökségével ténylegesen megkezdődhetett a polgári állam kiépítése a dualista rendszeren belül, mely a Monarchia 1918-as felbomlásával ért véget.

 

James Cook1779. február 14. James Cook kapitány halála

James Cook brit tengerész a bennszülöttekkel folytatott harcban halt meg Hawaii szigetein, ám életútja közel sem mondható szokványosnak. Már az 1756-tól folyó hétéves háborúban tiszti beosztásban harcolt, de munkássága nemcsak a harcmezőre korlátozódott le, hanem a kanadai és új-fundlandi partvidéket is feltérképezte, mellyel jelentősen elősegítette a britek győzelmét a gyarmati háborúban. Számos expedíción vett részt, melyek során mind térképészeti, mind pedig csillagászati tudásra is szert tett. az 1779-es hawaii útján nem részesült kellemes fogadtatásban, ezért úgy döntött, hogy az őslakosok királyát ejti túszul. A feldühödött őslakosok, 4 társával együtt, megölték Cook kapitányt, 1779. február 14-én, ám a felfedezőt az előkelőknek járó végső tiszteletadásban részesítették temetésekor. 

 

Kr. e. 399. február 15. Szókratész kiissza a méregpoharat

SzókratészSzókratész az ókori Athén egyik legkiemelkedőbb filozófusa volt, akit istentelenség miatt ítéltek halálra Kr.e. 399. február 15-én. Szókratész volt az a filozófus, aki elrugaszkodott a természetfilozófiától, és inkább az egyetemes megismerést helyezte középpontba. Tanítványaival rávezető vitatkozásokat folytatott, mely során ismertette filozófiáját. Tanait Platón feljegyzéseiből ismerhetjük meg, aki a legjelesebb tanítványa volt. Szókratész elutasított a demokráciát, így nem csoda, hogy Athén polgárai nem tűrték meg maguk között. Szerinte az államot a filozófusoknak kellene irányítania, mert ha mindenki beleszól a politikába, az csak veszteségeket hozhat. Ellenségei istentelenség vádjával helyezték bíróság elé, a halálos ítélettől még a Platón által mondott védőbeszéd sem mentette meg.

 

Fidel Castro1959. február 16. Fidel Castro beiktatása

1959. február 16-án iktatták be Fidel Castro kubai kommunista politikust miniszterelnöki pozíciójába. Castro egy rendkívül gazdag családba született, ennek megfelelően színvonalas oktatásban is részesült. Tanulmányai alatt keltették fel érdeklődését az ifjúság politikai mozgalmak, amelyekbe való csatlakozását az amerika-ellenessége ösztönözte. A hidegháború hatása Kubára is kihatott, ahol 1952-ben Batista vette át a hatalmat puccsal. A szuperhatalmak versengése elindult, Castrot a kommunista Szovjetunió támogatta. Castro 1000 fős gerilla csapatokat szervezett, mely legyőzte Batista hadait, így 1959. február 16-án a Batista-diktatúrát felváltotta Castro kommunista diktatúrája, mely napjainkig meghatározta Kuba fejlődését.

 

1930. február 18. A Plútó felfedezése

PlutóA Plútó égitestet 1930. február 18-án fedezte fel Clyde W. Tombaugh, mely nevét a görög alvilág istene után adta. A Plútóról már az 1840-es években tudomást szereztek, ám ekkor még csak azt tudták bizonyítani, hogy az Uránuszon túl van egy másik bolygó, mert az Uránusz keringési idejében eltérések figyelhetőek meg. A századforduló indult el igazán a küzdelem a bolygó felfedezéséért. Clyde W. Tombaugh feladata lett a Lowell Obszervatóriumban az addig csak ,,X bolygó”-ként emlegetett égitest lejegyzése. Egy évbe telt, míg bizonyítani tudta, hogy a Plútó nemcsak fényképen létezik, de ténylegesen bolygószerű mozgást végez.


 

Források:

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1867_februar_17_ferenc_jozsef_andrassy_gyula_grofot_nevezi_ki_magyar_miniszterelnoknek

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1779_februar_14_james_cook_kapitany_halala

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kr_e_399_februar_15_szokratesz_kiissza_a_meregpoharat

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1959_februar_16_fidel_castro_beiktatasa

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1930_februar_18_a_pluto_felfedezese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 2018
Ke Sze Cs Szo Va
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2