Törevent – Mi is történt a héten?

 

1954. április 7. Eisenhower beszéde a dominóelméletről

EisenhowerA hidegháború időszaka gyakorlatilag már a II.világháború után elkezdődött, bár akkor még csak a színfalak mögött volt érezhető a feszültség. Churchill fultoni beszéde, a Truman-doktrína, vagy Sztálin nyilatkozatai a következő években egyértelművé tették, hogy a világ két szuperhatalma a másik gyengítésére tör az élet különböző színterein, így a gyarmatok függetlenedési folyamataiban is. Indokínában a Ho Si Minh vezette kommunisták vezették a függetlenedési háborút a gyarmattartó franciák ellen. Az USA természetesen a kapitalista berendezkedésű Franciaországot támogatta, de Eisenhower amerikai elnöknek meg kellett ezt indokolnia, mivel alapvetően az amerikaiak a gyarmati rend felbomlása mellett foglaltak állást. Eisenhower 1954. április 7-én egy sajtótájékoztatón kifejtette, hogy ha hagyják a kommunistákat győzni Indokínában, akkor a környező országok is kommunista berendekzedésűek lesznek. Az USA ezt nem hagyhatja szó nélkül, mivel az ilyen mértékű kommunista terjeszkedés veszélyeztetné az Egyesült Államok működését is. Ezt a folyamatot nevezte Eisenhower dominóelméletnek, mivel szépen sorban mindenhol bekövetkezne a kommunista fordulat, ha nem lépnek közbe a nyugati kapitalista országok. Ez az elmélet lett az alapja a vietnámi háborúnak, melyet 7 éven keresztül vívott az USA eredménytelenül, rengeteg amerikai áldozatot követelve. A hidegháború során elmondhatjuk, hogy a két pólus, vagyis a demokratikus és a kommunista erők végig kiegyenlítették egymást a függetlenedési háborúk során, így a dominóelmélet alaptalannak bizonyult.

 

1941. április 3. Teleki Pál öngyilkosságot követ el

Teleki PálTeleki Pál volt a Horthy-rendszer első miniszerelnöke, de az első királypuccs után lemondásra kényszerült, mivel feltehető, hogy szerepet játszott IV.Károly hatalomátvételi kísérletében. Magyarország az 1930-as évek végére meglehetősen erős német függésbe került a revíziós politika miatt, ezért Horthy ismét kinevezte Teleki Pált miniszterelnöknek 1939-ben abban a reményben, hogy lazítani fog a német kötelékeken. Teleki a II.világháború kitörését követően kijelentette Magyarország semlegességét, amit katonailag 1940-ig fent tudtak tartani. 1941-ben Hitler támadást akart intézni Jugoszlávia ellen, melyhez a magyarok segítségét kérte. Magyarország a németek segítségével szerzett vissza területeket, és ha nem támadna, akkor a németek megszállnák az országot. Teleki összeomlott a döntéskényszertől, és 1941. április 3-án öngyilkosságot követett el, de Magyarország hadbalépése ezzel nem akadályozódott meg.

 

1968. április 4. Halálos merénylet Martin Luther King ellen

Martin LutherMartin Luther King egy baptista lelkész fiaként született, ő is erre a pályára lépett, ahol doktori fokozatot is szerzett, ám hírnevet a polgárjogi mozgalmával szerzett. Célul tűzte ki, hogy megszűnjön az USA-ban a feketék elleni diszkrimináció és a faji megkülönböztetés, pl. a feketék csak a busz hátuljába ülhettek le. Martin Luther King megalapította a Déli Keresztény Vezetők Konferenciáját és országjáró körútra indult. Nevéhez köthető a híres ,,Van egy álmom…” kezdetű beszéd is, mely egy 250000 fős washingtoni meneten hangzott el. Élete során többször törtek az életére, mely az 1968. április 4-én elkövetett merénylettel ért véget, de az általa indított mozgalom csak még jobban teret nyert.

 

1794. április 5. Danton kivégzése Párizsban

DantonFranciaország az 1789-ben kitört forradalom idején még el se tudta képzelni, hogy milyen éveknek néznek elébe, ahol szépen lassan az alkotmányosságtól a diktatúráig, minden kormányzási módot kipróbáltak. A forradalmat a girondiak és a jakobinusok vezették, utóbbinak volt tagja Robespierre és Danton. A jakobinusok a girondi-kormányt hibáztatták a vereségekért, ezért 1793-ban erőszakosan vették át a hatalmat. A jakobinusok a társadalom kis százalékának a támogatását élvezték, ezért hatalmukat csak diktatúrával tudták fenntartani. A rendszer élén Robespierre állt, aki saját társaiban is az ellenséget látta, így Dantont is kivégeztette 1794. április 5-én. Ám Robespierrenek sem kellet sokat várnia a guillotine pengéjére, mivel a nép 1794-ben halálra ítélte őt is.

 

1917. április 6. Az Egyesült Államok belép az első világháborúba

Wilson„Az igazság fontosabb, mint a béke”- ezekkel a szavakkal jelentette be az Egyesült Államok elnöke, Woodrow Wilson az USA belépését az első világháborúba 1917. április 6-án. Ennek közvetlen előzménye volt, hogy a németek elsüllyesztették a Lusitania utasszállító haját, melyen amerikai utasok ültek. Az USA már ezt megelőzően is támogatta az antantot fegyverekkel, de akkor még csak gazdasági céllal. A hajó elsüllyesztését követően az amerikai közvélemény háborúpárti lett, ezért a Kongresszus a háború mellett döntött. Az antant az USA-val olyan támogatót szerzett, akivel már eldönthették a háború kimenetelét, de a végső győzelemre 1918-ig várni kellett.

 

1865. április 9. Lee tábornok leteszi a fegyvert Grant előtt

LeeAz amerikai polgárháború volt az USA történetének a legnagyobb háborúja, ami amerikai hadszíntéren folyt. Kitörése Lincoln megválasztásához köthető, aki nyíltan le akart számolni a rabszolgatartással, mely ellenkezett a déli államok gazdasági berendezkedésével. 1860-ban 11 déli állam megkötötte a Könföderációt, és kiváltak az Egyesült Államokból. Lincoln ezt nem ismerte el, így kitört a polgárháború, melyben kezdetben a déliek győzedelmeskedtek Lee tábornok nagyszerű stratégiáinak köszönhetően. Lincoln sorra olyan törvényeket hozott, mellyel az északiak kerültek kedvezőbb helyzetbe, így végül 1865. április 9-én Lee tábornok letette a fegyvert Grant tábornok előtt, és újra egységes lett az Egyesült Államok.

 

Források:

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1954_aprilis_7_eisenhower_elnok_beszede_a_dominoelmeletrol

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1941_aprilis_3_teleki_pal_ongyilkossagot_kovet_el

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1968_aprilis_4_halalos_merenylet_martin_luther_king_ellen

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1794_aprilis_5_danton_kivegzese_parizsban

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1917_aprilis_6_az_egyesult_allamok_belep_az_elso_vilaghaboruba

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1865_aprilis_9_lee_tabornok_leteszi_a_fegyvert_grant_elott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 2018
Ke Sze Cs Szo Va
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2