Törevent – Mi is történt a héten?

 

1849. május 21. – Budavár visszafoglalása

budavarA módszeres ostrom május 12-én kezdődött, amikor megérkeztek a nehéz ostromágyúk, amelyeket a fővezér Görgei Artúr hozatott Komáromból. A döntő rohamra azonban csak május 21-én hajnalban esett sor, először hajnali négy óra körül az I. hadtest a Krisztinaváros felől támadó csapatai jutottak be a várba. A Szent György térrel szemközti falakat egy önkéntesekből álló század mászta meg, majd a 47. honvédzászlóalj katonái is benyomultak a várkertbe, ahol a velük szemben álló olaszok letették a fegyvert. Az 1849. május 21-i diadalmas budai bevonulás a szabadságharc egyik legdicsőbb pillanata volt, ám e fényes győzelmet később Görgey egyik legnagyobb taktikai hibájának minősítette, ahogyan azt számos történész és szakértő is a helyzeti előny és az idő elpocsékolásának tart. Ebben az esetben felmerülhet az a kérdés, hogy milyen egyéb célt tűzhetett volna maga elé a Magyarország területének nagy részét felszabadító honvédsereg. Buda bevételének napján állapodott meg végleg Varsóban I. Miklós orosz cár és I. Ferenc József osztrák császár az orosz hadsereg magyar forradalom elleni intervenciójában, ami megpecsételte a szabadságharc sorsát.

 

1917. május 15. – Horthy győzelmet arat az otrantói ütközetben

horthyHorthy Miklós az első világháború alatt több alkalommal igazolta, hogy kiváló tengerész. Ismeretes, hogy az 1917. május 15-i otrantói ütközet jelentős mértékben hozzájárult háborús hírnevének erősítéséhez. Az antant 1915 őszén létesített tengerzárat az Otrantói-szorosban, abból a célból, hogy megakadályozza a központi hatalmak tengeralattjáróinak kifutását a Földközi-tengerre. 1917. május 14-én Horthy Miklós parancsnoksága alatt futottak ki a Novara, a Saida és a Helgoland gyorscirkálók, illetve a magyar parancsnokság alatt álló Csepel és Balaton torpedórombolók alkotta kötelék Cattaróból. Az Otrantói-szoros a háború végéig az antant ellenőrzése alatt marad, és ez alapozta meg Hortynak az „otrantói hős” címet. 1919-től tudatosan építették erre a Horty-kultuszt: a dicsőítő szövegekben a győztes Horthy „Magyarország első katonája”, aki „szilárdan és célbiztosan tartja kezében a kormánykereket”, mellyel „megcsonkított hazánkat kormányozza a szebb, jobb és magyar magyar jövő felé”.

 

1838. május 17. – Talleyrand halála

talleyrandTalleyrand az 1754-es esztendőben, Párizsban látta meg a napvilágot egy előkelő arisztokrata família gyermekeként. A zseniális politikus dongalábbal született, amely testi fogyatékossága egész karrierjét meghatározta, emiatt ugyanis édesapja, katonáskodás helyett, egyházi pályára küldte fiát. 25 esztendős korában szentelték pappá, majd általános ügyvivővé lépett elő és fel kellett mérnie a francia katolikus egyház vagyonát. Élete végéig az újkori Franciaország talán legtehetségesebb diplomatája volt, aki összességében az 1789. évi forradalom kirobbanásától egészen Lajos Fülöp uralkodásának időszakáig meghatározó szerepet töltött be a párizsi politikai életben.

 

1521. május 18. – I. Szulejmán megindul seregével Magyarország ellen

szulejmanSzulejmán 1520 őszén örökölte a trónt I. Szelimtől, ekkor Magyarország hivatalosan már közel négy évtizede békében élt az oszmánokkal. A „béke” ellenére a végvárvonal mentén változatlanul zajlott a küzdelem a magyar vitézek és a rendszeresen portyázó könnyűlovasok között. A szultán megalázónak érezte követe több hónapos késlekedését a béke meghosszabítására, ezért 1521. május 18-án maga döntötte el a kérdést: mintegy 60 000 fős, európai és ázsiai csapatokból álló seregével megindult birodalma törzsterületéről Magyarország ellen. Az anatóliai hadak végül június 20-án Szabácsot, a ruméliaiak öt nappal később Nándorfehérvárt vették ostrom alá, miközben a szultán hajóhada akadálytalanul hajózhatott fel a Dunán és így Magyarország tehetetlenül sodródott a katasztrofális vereség irányába, melyet 1526. augusztus 29-én, a mohácsi csatamezőn szenvedett el.

 

1465. május 19. – A pozsonyi egyetem születése

pozsony egyetemKorábban Nagy Lajos király 1367-ben, Pécsett, illetve Luxemburgi Zsigmond 1395-ben, Óbudán hozott létre felsőoktatási intézményeket, ezek azonban a legjóindulatúbb becslések szerint is 1410 körül befejezték működésüket. II. Pál pápa azonban 1465-ben kiadott egy bullát, melyben engedélyezte Hunyadi Mátyás király számára egy magyarországi egyetem megalapítását. Az egyetem legfőbb szervezője a magánvagyonából bőkezűen adakozó Vitéz János lett, ám 1472-ben bekövetkező halálával a hírneves oktatók elhagyták Pozsonyt, Mátyás uralkodása után pedig hivatalosan is megszűnt az oktatás és Pozsony városában ezután évszázadokig nem volt felsőoktatási intézmény.

 

325. május 20. – I. Constantinus megnyitja a niceai zsinatot

niceai zsinatMiután a kereszténység rohamosan tért hódított a Római Birodalomban, gyorsan felszínre hozta az eltérő irányzatok konfliktusait, az indulatokat pedig az államhatalom megszilárdítására törekvő Constantinus az első egyetemes zsinat összehívásával próbálta lecsillapítani. Ezen a két hónapos gyűlésen mintegy 1800 fő vett részt, az egyházi vezetők egyik legfontosabb feladata a húsvét idejének pontos meghatározása volt, illetve egyházi törvények beiktatása és Jézus személye körüli eltérő nézetek tisztázása. A niceai zsinat a szervezett keresztény egyház első általános gyűlése volt, ami alapkövét jelentett a későbbiekben.

 

Források:

http://mult-kor.hu/20090521_a_tavaszi_hadjarat_csucspontja_volt_buda_visszafoglalasa

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1849_majus_21_budavar_visszafoglalasa

http://nagyhaboru.blog.hu/2011/12/02/a_horthy_kultusz_alapja_az_otrantoi_utkozet

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1838_majus_17_talleyrand_halala

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1521_majus_18_i_szulejman_megindul_seregevel_magyarorszag_ellen

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1465_majus_19_a_pozsonyi_egyetem_szuletese

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/325_majus_20_constantinus_megnyitja_a_niceai_zsinatot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 2018
Ke Sze Cs Szo Va
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2