Törevent – Mi is történt ezen a héten?

 

1944. június 6. – Partraszállás Normandiában

partraszallasMiután a nyugati szövetségesek az 1942-es év során fokozatosan kiszorították a tengelyhatalmak erőit Észak-Afrikából, az angolszász államokban előtérbe került egy kontinentális partraszállás terve. Churchill és Roosevelt először 1943 januárjában, Casablancában tárgyalt egy újabb nyugati front megnyitásáról, és a következő hónapokban a szövetségesek számos új harci eszközt – például kétéltű tankot, vagy az úgynevezett Krokodilt is kifejlesztették. Hitler – éppen a várható támadás miatt – a francia partok védelmével egyik legtehetségesebb tábornokát, Erwin Rommelt bízta meg. A tervezett invázió méreteiről képet adhat, hogy június elején már 2,9 millió szövetséges katona állomásozott a Brit-szigeten, mely mintegy 1500 tank, 10 000 motoros jármű, majdnem 10 000 harci repülő és 1500 hajóból álló flotta segítségével akarta végrehajtani a világtörténelem legnagyobb katonai hadműveletét. A májusra tervezett hadművelet végül június elejére tolódott át. Június 4-én az előkészületek során váratlan fordulat következett be, mert napokig tartó rossz idő, hatalmas hullámzás és szélvihar köszöntött a La Manche csatornára. Hosszas mérlegelés után, június 6-án reggel 6 óra 20 perckor Eisenhower úgy döntött, kockáztat, és megindította a sorsdöntő támadást. A partraszállást követő napokban a szövetségesek által elfoglalt területek egyre szélesedtek, így újabb és újabb hadosztályok kelhettek át Európába, és az angolszászok lassan érvényesíthették erőfölényüket a hitleri Németországgal szemben. A Rommel német tábornok által „leghosszabb napként”, a brit stratégák által pedig „D-nap” fedőnéven emlegetett nap sorsdöntő jelentőséggel bírt a második világháború folytatása szempontjából.

 

1947. június 5. – A Marshall-terv meghirdetése

marshall terv1947. június 5-én hirdette meg a Harvard Egyetemen tartott beszédében George C. Marshall amerikai külügyminiszter a róla elnevezett gazdasági programot, a világháború után romokban heverő Európát talpra állító Marshall-tervet. A Marshall-tervnek kettős szerepe volt: egyfelől az 1939 előtti szintre kellett fejlesztenie Európa gazdasági teljesítőképességét, amire a piac nélkül maradt Egyesült Államok is rászorult, másfelől pedig gátat kellett vetnie a sztálini ambícióknak. A segély folyósítása 1948. április 3-tól, az Európai Újjáépítési Program indításával kezdődött meg, és tervezett ötéves futamideje ellenére már három év után jelentős eredményt mutatott fel.

 

1949. június 8. – Megjelenik George Orwell 1984 című regénye

1984Eredetileg Eric Blair néven egy angol gyarmati tisztviselő fiaként született Indiában, majd nyolcesztendős korában, 1911-ben került át Angliába. Járt Párizsban, Londonban és 1933 után, George Orwell néven jelentette meg első, kalandozásait leíró művét. Orwell a véres háború három éve alatt újabb meghatározó élményeket szerzett: megismerte a két totalitárius véglet, a fasizmus, és a harcostársai körében mind erőszakosabban teret hódító sztálini kommunizmus szörnyűségeit. Legfőbb feladatának a sztálini szovjet diktatúra bírálatát és a totalitárius rendszerek elleni küzdelmet tartotta. Felesége halála után Jura szigetére vonult vissza, ahol 1949-re megírta a tapasztalatait összegző 1984 című művet.Az 1984 világában Orwell hatásosan jeleníti meg korának totalitárius diktatúráinak legfőbb jellemzőit, köztük a rendszer könnyen beazonosítható ellenségét – a feltehetőleg Trockijról mintázott.

 

68. június 9. – Nero öngyilkosságot követ el

nero68. június 9-én vetett véget életének Nero, a római Iulius-Claudius-dinasztia utolsó császára, a történelem egyik legismertebb zsarnokfigurája.Nero első éveit nyugalom és béke jellemezte,azután változott meg, hogy 64-ben fény derült a Calpurnius Piso-féle összeesküvésre, amiben számos szenátor és udvari tisztségviselő vett részt. Ezután egyre nárcisztikusabbá és erőszakosabbá vált. Állítólag dührohamában hasba rúgta terhes feleségét, Sabina Poppaeát, és mivel a költők dicsőségére vágyott, rendre a plebs előtt szavalt. Szintén írják, hogy ebben az évben állítólag ő maga gyújtatta fel Rómát, hogy ihletet nyerjen a lángoló város képéből.Nero életének legkicsapongóbb időszaka a 66-67-es esztendő volt,ebben az évben ugyanis Görögországba utazott, ahol költőként ünnepeltette magát, majd indult az olimpiai játékokon is, ahol – egyedüli indulóként – megnyerte a kocsiversenyt.Nero halála után a véres zsarnok tipikus alakja lett, akit a keresztény szerzők – vérengzése miatt – sokszor magával az Antikrisztussal azonosították.

 

1692. június 10. – Az első salemi boszorkány kivégzése

salemi boszorkánySalem városában kezdődtek meg azok a világhírű boszorkányperek, melyek két – vélhetően a normák ellen kirívó viselkedéssel lázadni akaró – fiatal leány, Betty Parris és Abigail Williams „megszállottsága” kapcsán robbantak ki.A vádlottak padjára zömmel középkorú, szegény nők kerültek, de idővel a per remek alkalmat nyújtott a személyes sérelmek megtorlására. A puritán bírák – kizárólag a tanúk vallomása alapján – összesen húsz embert küldtek a halálba.692. június 10-én akasztották fel a salemi boszorkányperek első elítéltjét, a hatvan esztendős Bridget Bishopot. Körülbelül egy esztendő után értek véget a salemi boszorkányperek, melyek következtében a puritán vallási irányzat tekintélye meredeken zuhanni kezdett, és az Egyesült Államok alapításának korára átadta uralkodói helyét a liberális eszméknek.

 

Kr. e. 1184. június 11. – Trója pusztulása – Eratoszthenész szerint

trójaKr. e. 1184. június 11-én pusztult el Trója a Kr. e. 3. században élt görög polihisztor, Eratoszthenész becslése szerint. Az akhájok tíz évig tartó ostrom után, Odüsszeusz cselének köszönhetően foglalták el a várost, mely a görög dúlást követően eltűnt a történelem színpadáról.Bár Eratoszthenész becslését joggal gondolhatjuk merésznek, azt érdemes megfontolnunk, hogy az antikvitás krónikásainak többsége a Kr. e. 13-12. századra tette Trója pusztulását. Ez „Trója VII.” fennállásának kora, ahol egy tűzvész után a korábbitól jelentősen eltérő – és jóval primitívebb – tárgyi kultúra jelent meg; ezek a jelek háborús pusztításra és idegen hódításra utalnak. De vajon akkor mi okozhatta Trója pusztulását? Belső konfliktus, vagy a tengeri népek külső támadása? Az mindenesetre bizonyos, hogy a trójai háború emléke közös vállalkozásként gyökerezett meg a görög emlékezetben.

 

 

Források:

 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1944_junius_6_partraszallas_normandiabann 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1947_junius_5_a_marshall_terv_meghirdeteseb 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1949_junius_8_megjelenik_george_orwell_1984_cimu_regenye 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/68_junius_9_nero_ongyilkossagot_kovet_el

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1692_junius_10_az_elso_salemi_boszorkany_kivegzese

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kr_e_1184_junius_11_troja_pusztulasa_eratoszthenesz_szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 2018
Ke Sze Cs Szo Va
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2