Törevent - Mi is történt ezen a héten?

 

1741. június 25. Mária Terézia koronázása

maria tereziaIII.Károly király nehéz helyzetben volt a trónutódlás kérdésében, ugyanis egyetlen fia, Lipót főherceg pár hónaposan meghalt, így a Habsburg Birodalom örökítése veszélybe került. A horvát rendek felajánlották Károlynak, hogy leányágon is elfogadják a Habsburg-ház örökösödését, mely rendkívül kedvező kijelentés volt az uralkodó részére. Károly 1713-ban a bécsi Hofburgban összehívta teljes kormányzati apparátusát, és nyilvánosságra hozta előttük I. Lipót titkos öröklési paktumát, mely szerint a Habsburgok által birtokolt területek egy kézben is egyesülhetnének, majd kiegészíttette azt a nőági örökösödés lehetőségével. Ez a dokumentum lett a Pragmatica Sanctio, melyet az erdélyi, nagyszebeni országgyűlés 1722 márciusában, a pozsonyi pedig három hónappal később fogadott el, és az 1723/I-II. törvénycikkelyekkel léptetett gyakorlatba. Ezt követően a császár-király az európai hatalmakkal is elfogadtatta a szerződést, így 1740 októberében bekövetkező halála után legidősebb leánya, a 23 esztendős Mária Terézia örökölte összes országát. Mária Terézia ugyanakkor nem kapta meg a császári címet, a tisztséget Lotharingiai Ferenc töltötte be, egészen haláláig, mely pozíciót II.József vett át. II.Frigyes porosz király ugyanakkor nem fogadta el Mária Terézia uralkodási jogát, ezért a katonaállam hadat üzent a Habsburgoknak, kirobbantva ezzel az osztrák örökösödési háborút 1740-ben. Mária Terézia a magyar rendek támogatásában bízott, melyet meg is kapott, miután ígéretet tett a jogaik teljes betartására és biztosítására. A magyar nemsség azért is támogatta a Habsburgokat, mert általuk vélte magát biztonságban az esetleges újabb török támadásoktól. Mária Teréziát végül 1741. június 25-én, a Szent Márton-dómban Esterházy Imre és Pálffy János nádor közreműködésével koronázták meg Magyarország királynőjévé.

 

1991. június 19. Az utolsó szovjet katona elhagyja Magyarországot

szovjetA Vörös Hadsereg a II.világháború során lépett be Magyarország területére, hogy kiszorítsa a németeket, de ezzel egyidőben gyakorlatilag megszállták az országot. A háború után itt maradta, hogy ,,ellenőrizzék” az országot, de igazából a kommunista hatalomátvételt segítették elő. A pártfőtitkárokat nem szavarta a szovjet hadsereg jelenléte, viszont az 56-os forradalom során, a magyarok követelték a kivonulásukat. Kádár szívesen látta 56 után is a szovjeteket, akik még a rendszerváltás idején is az országban tartózkodtak. 1991. június 19-én hagyta el – Silov altábornagy személyében – az utolsó szovjet katona Magyarország területét, amivel visszanyerte az ország az önállóságát.

 

451. június 20. Attila királyt megállítják Catalaunumnál

attila451. június 20-án zajlott a Római birodalom utolsó sikeres csatája, melyet az Attila király által vezetett hunok ellen vívtak. Kezdetben békés viszonyban voltak egymással a hunok és a rómaiak, azonban 451-re megromlott a két birodalom kapcsolata, ugyanis Bizánc megtagadta a hunoknak fizetendő adózást, illetve a római császár testvére, aki egy szenátor felesége volt, fel akarta bontani a házasságát, és hozzámenni Attilához, neki ajánlva a nyugati területeket. Attila tavasszal szövetségeseket küldött, de ennek ellenére a rómaiak taktikusan legyőzték a hírhedt hadvezért Catalaunumnál.

 

1788. június 21. Életbe lép az Egyesült Államok alkotmánya

usa alkotmanyAz amerikai függetlenségi háború sikerei után, az Egyesült Államok vezetőire még nagyobb feladat hárult, ugyanis meg kellet alkotni az ország mőködésének alapjait jelentő alkotmányt. Az Alapító Atyák az 1776-7-es Konföderációs Cikkelyekre támaszkodva kezdtek hozzá az alaptörvény megfogalmazásához. A felvilágosodás szellemében az alkotmány szétválasztotta az államszövetség hatalmi ágait: egy képviselőházból és szenátusból álló kétkamarás parlamentet hozott létre, melyhez az erős elnöki – végrehajtó – hatalom mellett egy államok feletti bírói szervet is társult. Az alkotmánytervezet VII. cikkelye is, mely kikötötte, hogy az új alaptörvényt 13 államból legalább kilencnek kell ratifikálnia az életbe lépéshez, mely szám New Hampshire ratifikálása után meg is lett, így 1788. június 21-én életbe léphetett a világ első írott alkotmánya.

 

1990. június 22. A Checkpoint Charlie lebontása

checkpoint charlieA Checkpoint Charlie átkelő pontot a 4 megszálló hatalom hozta létre, hogy ellenőrizhessék, kik kelnek át Nyugat-, és Kelet-Berlin között. A Checkpoint Charlie 1949 után zavartalan átjárást biztosított a civilek számára, ami természetesen nem maradt következmény nélkül: a keleten kiépülő sztálinista rendszer elől ezrek emigráltak a város túloldalára, a demokratikus fejlődés előtt álló nyugati területekre. A Checkpoint Charlie 1989. november 9-ig Nyugat-Berlin, ezzel együtt a szabadság – elérhetetlen – szimbóluma maradt a szocialista blokkba került németség számára. Az átkelő a Berlini Fal lebontásával aztán elvesztette szerepét, bár emléke máig hatást gyakorol a német főváros lakóira.

 

1902. június 23. A Mercedes autómárka születése

 mercedesKarl Benz, az első gépkocsit megtervező német mérnök mellett Gottlieb Daimler volt az autó születésének másik jelentős alakja, aki egy ideig, a négyütemű motort feltaláló, Nikolaus Otto deutzi gyárában volt technikai igazgató, majd 1882-től Wilhelm Maybach társaságában saját cannstadti kertjében építette meg kezdetleges járműveit. A Mercedes márkanév születése az 1900. április 2-i naphoz kötődik, amikor Jellinek 550 000 aranykorona értékű üzletet kötött Wilhelm Maybachhal, és 36 darab autó leszállítását kérte a Daimlertől. A milliárdosnak a felépítési kritériumok mellett egyetlen kérése volt: az új autót előző évben született leányáról akarta elnevezni. 1902. június 23-án védette le le a Daimler Motortársaság (Daimler-Motoren-Gesselschaft, vagy egyszerűen DMG) két vezetője, Paul és Adolf Daimler a Mercedes nevet, ezzel hivatalosan is megalapítva a világ egyik legismertebb, máig népszerű autómárkáját.

 

Források:

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1741_junius_25_maria_terezia_koronazasa

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1991_junius_19_az_utolso_szovjet_katona_elhagyja_magyarorszagot

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/451_junius_20_attila_kiralyt_megallitjak_catalaunumnal

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1788_junius_21_eletbe_lep_az_egyesult_allamok_alkotmanya

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1990_junius_22_a_checkpoint_charlie_lebontasa

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1902_junius_23_a_mercedes_automarka_szuletese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 2018
Ke Sze Cs Szo Va
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2