Magánszemélyként, illetve egyéni vállalkozóként személyi jövedelemadójának 1%-ról szabadon rendelkezhet. Abban az esetben, ha szeretné szervezetünk további működését, illetve programjait, oktatási tevékenységét támogatni, kérjük, hogy adóbevallása leadásakor kedvezményezettként a Studium Generale Alapítványt adja meg. Adószámunk: 19669814-1-43.

Nyilatkozat letöltése

 

Tevékenységünk

info magyar small
Kattintson a képre az infografika megtekintéséhez!

 

A Studium Generale egy hallgatói szervezet, mely 1970 óta hivatott a középiskolás diákok felsőoktatásba való bekerülését segíteni, különösen nagy figyelmet fordítva a szociálisan hátrányos helyzetűekre. Szervezetünk non-profit jelleggel működik a Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos érettségi előkészítőjeként. Önkéntes hallgatóinkon keresztül évente körülbelül 2000 diáknak ad lehetőséget a minőségi felkészülésre. Ezt a célt szolgálják szervezetünk alaptevékenységei: a heti rendszerességgel tartott szemináriumok, valamint a fővárostól távol élők számára az online oktatás. Továbbá minden évben 150, valamint 110 diák vesz részt tavaszi, illetve nyári intenzív felkészítő táborainkon, ahol lehetőségük van a Studium Generale által oktatott három tantárgyból – matematika, történelem és közgazdaságtanból – diákjaink megszerzett tudásának tökéletesítésére. Ezen szolgáltatások mindegyike ingyenesen elérhető, azért, hogy a kedvezőtlen körülmények közül érkező diákok is akadálytalanul készülhessenek az érettségi megírására, valamint az egyetemi vagy főiskolai felvételire.

 

Számos, diákoknak szóló programunk közül kiemelendő továbbá az Országos Nyílt Próbaérettségi Nap, mely februárban Budapesten és négy vidéki nagyvárosban (Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Székesfehérvár) nyújtott lehetőséget az éles helyzet kipróbálására és tudásuk felmérésére olyanok számára is, akik még nem csatlakoztak a Studium Generale oktatásához. Ezen kívül a tanév során három alkalommal próbaérettségivel készülünk a szemináriumi, illetve online oktatásunk részt vevőinek.

 

Kik az önkéntesek

 

Lévén, hogy a Studium Generale egy nonprofit hallgatói szervezet, a sikeres és folyamatos működéséhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és kvalitású önkéntes jelenléte. Szervezetünk elsődleges célja a nehéz körülmények között élő, továbbtanulni vágyó fiatalok érettségire való felkészítése és a hátrányos helyzetűek számának növelése a felsőoktatásban. A Studium Generalet olyan önkéntesek alkotják, akik magukénak tartják ezt a hitvallást, és a tanulók segítésének érdekében időt és energiát hajlandóak áldozni. Önkénteseink felelősek mind a szombati szemináriumok megtartásáért, mind az online oktatás folyamatos működtetéséért, a feladatsorok javításáért, a táborok, szakmai továbbképzések és más programok megszervezéséért és megvalósításáért. Az önkéntesek a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói közül kerülnek ki, a legkülönfélébb szakokról, ezzel színesítve a tagok palettáját.

 

Az oktatóink nagy része diákként ismerkedett meg a szervezettel, részt vett a felkészítés valamely formáján, táborainkban belekóstolt már az „SG-s életérzésbe”. Ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy a diákok megítélése alapján rendkívül eredményes és megkapó a fiatal oktatók által tartott felkészítés, az órák hangulata, valamint az egyetemisták által képviselt erkölcsi értékek.

 

Mire használjuk fel az adó 1%-ot?

 

A Studium Generale 47 éve működik töretlenül mint nonprofit hallgatói szervezet. Az alapítványi úton való létezés és életben maradás azonban rengeteg erőfeszítést igényel elsősorban a szervezet aktuális vezetőségétől, pénzügyi vezetőjétől, másodsorban pedig a szervezet minden tagjától. Kiadásaink fedezésére egyetlen, viszonylag stabilnak tekinthető bevételi forrás áll rendelkezésünkre: a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból befolyó összeg. A szombatonként megtartott szemináriumok, az online oktatásban való részvétel, a tavaszi és nyári táborok, az írásbeli és szóbeli próbaérettségik bárki számára ingyen elérhetőek, így tehát sok szülő az adója egy százalékának felajánlásával mond köszönetet a gyermeke segítéséért. Erre kiemelkedő szükségünk van a terembérlésnél, hiszen a Budapesti Corvinus Egyetem szintén nehéz anyagi körülményeiből kifolyólag egy-egy évre előre meghatározott összeg ellenében használhatjuk szombatonként a „C” épület tantermeit. Azonban a terembérlésre szánt összeg többszörösét is felemésztik a tavasszal, illetve nyáron megrendezésre kerülő egyhetes, intenzív, egyben ingyenes felkészítő táboraink, melyek során 150, valamint 110 diák, illetve közel ötven oktató ellátását, étkezését és szállását szükséges finanszíroznunk. Ahhoz, hogy az elsősorban hátrányos helyzetű diákok továbbra is költségektől mentesen vehessenek részt táborainkban, kiemelkedő fontosságú az adó 1%-okból befolyó támogatások maximalizálása.

 

Elért eredmények

 

Az elmúlt 47 évben a korábban felsorolt alaptevékenységek (szombati szemináriumok, online oktatás, tavaszi és nyári tábor) segítségével igyekszünk növelni a felsőoktatásba bekerülő hátrányos helyzetű tehetséges diákok arányát. Az, hogy ilyen régóta töretlenül működik szervezetünk, önmagában nagy eredménynek tekinthető, hiszen nonprofit, önkénteseken keresztül működő alapítványról van szó, mely évről évre fejlődik, és szolgáltatásaira minden évben túljelentkezést tapasztalunk. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a tavalyi évben az intenzív felkészítésen részt vevők közül, akik első helyen jelölték meg a Budapesti Corvinus Egyetem intézményét, azok 83%-a jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója. Ezen kívül a szemináriumokat látogató tanulók 96%-a bekerült valamely felsőoktatási intézménybe. Úgy gondoljuk, hogy a szervezet több évtizedes múltja, valamint a felsőoktatásba került diákjaink száma vitathatatlanul bizonyítja a szolgáltatásaink eredményességét és szükségességét. A felméréseink során kiderült, hogy amennyiben ezért fizetnie kellene, a nálunk tanulók 75%-a nem engedhetne meg magának egy hasonló előkészítő tanfolyamot a nehéz anyagi helyzete miatt. A szervezet folyamatos innovációra való törekvésének köszönhetően igyekszünk újabb és újabb módot találni arra, hogy a tanulni vágyó fiataloknak segítsünk, és reményt adjunk a nehéz anyagi körülmények között élőknek a helyzetükből való kitörésre.

 

Amennyiben ezt a dokumentumot csatolja adóbevallásához, Önnek további teendője nincs.

 

Attachments:
Download this file (EGYSZA_lap.PDF)EGYSZA_lap.PDF189 kB544x letöltve